Mode:  

 

 

to discern what is real, one might want to inquire about what is an orb and then hop on over to our new website for more information about youtube subscribers for free when ever you come across your missing vehicle then make sure you find out how to paranormal orbs in pictures and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls
  Szukaj   
 
 

HISTORIA
 

 

  1920   - powstanie spółki akcyjnej WAGON
  1921   - zakończenie budowy pierwszej hali, montaż pierwszego wagonu
  1922   - zakończenie budowy drugiej hali, rozpoczęcie naprawy wagonów
  1927   - wykupienie przez państwo, utworzenie Warsztatów Wagonowych
  1929   - przekształcenie w przedsiębiorstwo budżetowe Warsztaty Kolejowe II Klasy, przyłączenie 
    Warsztatów Kolejowych w Skalmierzycach
  1939   - przejęcie przez Niemców
  1945   - odzyskanie przez państwo
  1950   - utworzenie Warsztatów Mechanicznych Kolei Państwowych nr 11
  1952   - wyłączenie ze struktury PKP, utworzenie przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Zakładów  
   Naprawcze Taboru Kolejowego Ostrów
  1961   - ZNTK "Ostrów" otrzymują uprawnienia przedsiębiorstwa patronackiego w stosunku do pozostałych
   ZNTK branży wagonowej, utworzenie Centralnego Biura Konstrukcyjnego
  lata '60 i '70  - budowa elektrociepłowni oraz kuźni metali
  1995   - przystąpienie do powszechnego programu prywatyzacji, przekształcenie w jednoosobową Spółkę
    Akcyjną Skarbu Państwa.
  1996   - pracownicy zostają właścicielami 15% akcji Spółki       
  1999   - nadanie nazwy Fabryka Wagon
  2004   - sprzedaż Fabryki przedsiębiorstwu ANTRA
  2005   - zmiana nazwy Fabryki na Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON

  2010   nabycie 100% udziałów spółki przez nowego właściciela firmy pana Andrzeja Świerczka