Mode:  

 

 

to discern what is real, one might want to inquire about what is an orb and then hop on over to our new website for more information about youtube subscribers for free when ever you come across your missing vehicle then make sure you find out how to paranormal orbs in pictures and then while you are at it do not forget to new york nuru massage after that time it is good to relax with a massage las vegas and then you can get more comfortable experiences los vegas call girls also after that there is another place to visit gfe las vegas entertainmentthere are very many prominent figures helping us expand along the alien disclosure path but we are also quickly becoming number one online paranormal forum moderator once we have hired a moderator then we will move to work on our next website escort in vegaswe will then meet in the middle for the revamping of escort backpage las vegas if you have visited us here then check out this one too las vegas backpage girls
  Szukaj   
 
 

Konstrukcje stalowe
 

Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje szerokimi możliwościami wytwarzania konstrukcji stalowych.
Zakład posiada uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych potwierdzone:      

  • Świadectwem Kwalifikacyjnym zaliczającym firmę do l Grupy Zakładów Dużych uprawniającym do spawania konstrukcji klasy 1, 2 i 3 według normy PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych według normy PN-B-06200 nadanym przez instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Świadectwem klasy D według normy DIN 18800-7 uprawniającym do wytwarzania stalowych konstrukcji budowlanych na rynek niemiecki, 
  • Certyfikatem spełnienia pełnych wymagań jakości w spawalnictwie według normy DIN EN ISO 3834-2

Prace spawalnicze prowadzone są zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi na podstawie protokółów kwalifikowania technologii spawania.
Zakład dysponuje liczną grupą spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi nadanymi zgodnie z normą PN-EN 287-1 oraz operatorów posiadających uprawnienia nadane zgodnie z normą PN-EN 1418.
Nadzór spawalniczy sprawuje personel posiadający uprawnienia Europejskiego / Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika i Europejskiego Mistrza Spawalnika.
Spawanie wykonywane jest głównie przy użyciu nowoczesnych półautomatów spawalniczych w osłonie mieszanki gazowej.
 

Firma dysponuje również dwugłowicowym urządzeniem do zmechanizowanego spawania łukiem krytym profili dwuteowych o zmiennej wysokości środnika o długości do 20 m.
Elementy do spawania po ośrutowaniu w śrutownicy przelotowej cięte są na przecinarkach termicznych sterowanych numerycznie.
EKK WAGON Sp. z o.o. dysponuje również 2 liniami malarskimi z możliwością malowania farbami rozpuszczalnikowymi lub wodorozcieńczalnymi.
Komory malarskie o długości 24 m i 39 m usytuowane są w liniach obejmujących komorę wstępnego osuszania, komorę śrutowania, stanowisko techniczne do wykonywania ewentualnych poprawek. Linie kończą się stanowiskami suszenia oraz kontroli i odbioru technicznego.
Odbiór techniczny przeprowadzany jest przez personel kontroli jakości posiadający uprawnienia nadane zgodnie z normą PN-EN 473 w metodach: 

  • badań wizualnych (VT),
  • badań ultradźwiękowych (UT), 
  • badań magnetyczno-proszkowych (MT), 
  • badań penetracyjnych (PT).
     

Firma oferuje również atrakcyjne warunki transportu kolejowego i samochodowego.
 

 

Powrót